Contextuele hulpverlening

Iedereen wordt geboren in een familie. En binnen die familie, binnen het gezin van herkomst, leren we over hoe we in het leven behoren te staan.
Als we later problemen en levensvragen tegen komen, zijn die niet los te maken van hoe wij in ons gezin van herkomst zijn opgegroeid. Ze hebben vaak te maken met de manier waarop we in die familie geleerd hebben te leven. Daaraan ontlenen we onze manier van leven. Maar daar liggen soms ook moeilijke momenten, moeizame relaties en onuitgesproken verwachtingen.

Problemen en levensvragen hebben altijd te maken met de zorg en het vertrouwen die door generaties heen aan elkaar is doorgegeven. Hoe heeft men zorg en vertrouwen aan elkaar kunnen geven en hoe heeft men dat van anderen ontvangen? Ook kan het voorkomen dat zorg en vertrouwen aan elkaar is onthouden. Wat door familiegeneraties heen gegeven en ontvangen is aan zorg en vertrouwen kan kracht geven, maar kan ook belemmeren.

Contextuele hulpverlening is een manier van werken waarbij gekeken wordt naar de vorige of toekomstige generaties. Uitgangspunt is de verbondenheid met (groot)ouders, kinderen en andere familieleden als belangrijke basis van groei.

Door te werken aan blokkades en teleurstellingen uit het verleden kan de betrouwbaarheid binnen de relaties weer worden verbeterd. Daardoor ontstaat ruimte voor persoonlijke groei om op verantwoordelijke wijze een eigen positie in het leven in te kunnen nemen.

Contextuele hulpverlening biedt de mogelijkheid om de zorg en het vertrouwen tussen mensen zichtbaar te maken en te zoeken naar wegen van herstel. Het is een herstellende en preventieve manier van werken voor individuele relaties, partnerrelaties en families. Het wil uitdagen tot verandering, en hoop en perspectief bieden.

Het doel van contextuele hulpverlening is:
– dat u leert in vrijheid te voelen, denken en handelen.
– dat de kwaliteit van de relaties wordt verbeterd, zodat er ruimte ontstaat om uw eigen kwaliteiten optimaal te ontwikkelen en in te zetten.
– dat u leert uzelf te zijn in verbondenheid met anderen.

Wie ben ik?

Owner Image

Hallo en welkom bij Paadsiker !
Mijn naam is Ali Stork. Sinds 1991 ben ik als kerkelijk werker werkzaam bij verschillende protestants kerkelijke gemeenten. In 2013 ben ik als contextueel hulpverlener afgestudeerd aan de CHE te Ede.

Vanaf 1 januari 2014 heb ik een eigen praktijk voor contextuele en pastorale hulpverlening en zorg. Genaamd Paadsiker.

Praktijkinformatie