Waarvoor kunt u bij mij terecht?

Voor individuele begeleiding kunt u bij mij terecht voor vragen en problemen rond identiteit, relatieproblemen, levensvragen, geloofs- en zingevingsvragen.

Samen met u wil ik zoeken hoe uw huidige levens-, zingevingsvragen en problemen in hun context verband hebben met uw achtergrond, daarbij kan het geloof ook een rol spelen. En samen met u wil ik op zoek gaan naar wegen waarin mogelijkheden en kansen liggen voor groei en herstel.

Belemmeringen die hierbij kunnen voorkomen proberen we open te leggen en een plek te geven, zodat er ruimte kan ontstaan voor vertrouwen en verbondenheid.
Samen met uw wil ik dus op weg gaan om te zoeken naar een voor u passende en juiste weg, waarin u tot persoonlijke groei en herstel kan komen.

Ook voor stervensbegeleiding kunt u bij mij terecht. Wanneer u geconfronteerd wordt met de eigen sterfelijkheid of dat van een dierbare roept dat allerlei emoties en zingevingsvragen op. Voor uzelf en de naaste omgeving is het vaak moeilijk om hierin een weg te vinden, alleen en/of gezamenlijk. Zowel contextuele als pastorale hulpverlening en zorg kan hierbij helpen rust te vinden in deze afscheidsfase. Zowel bij degene die komt te overlijden, als ook bij de naasten. Stervensbegeleiding biedt onder meer hulp bij het omgaan met de diverse emoties die daarbij los komen. Er valt te denken aan bijvoorbeeld angst voor de dood, wel of niet euthanasie, fysieke en mentale achteruitgang, praten over de zin van het leven, over de moeilijke momenten in het leven, moeizame relaties en onuitgesproken verwachtingen. Het bespreekbaar maken van blokkades en teleurstellingen uit het verleden kan zorgen voor rust en helpen bij een waardig afscheid. Tevens ben ik bereid om, na het overlijden van uw dierbare, de afscheidsplechtigheid te leiden en de daaruit voortvloeiende pastorale nazorg voor mijn rekening te nemen.

Wie ben ik?

Owner Image

Hallo en welkom bij Paadsiker !
Mijn naam is Ali Stork. Sinds 1991 ben ik als kerkelijk werker werkzaam bij verschillende protestants kerkelijke gemeenten. In 2013 ben ik als contextueel hulpverlener afgestudeerd aan de CHE te Ede.

Vanaf 1 januari 2014 heb ik een eigen praktijk voor contextuele en pastorale hulpverlening en zorg. Genaamd Paadsiker.

Praktijkinformatie