Personalia

Ali Stork (geb. 1967) theoloog en contextueel hulpverlener en sinds 1991 als kerkelijk werker werkzaam bij verschillende protestantse gemeenten. Sinds medio 2013 bevoegd contextueel hulpverlener.

Opleidingen en cursussen:
– Supervisie
– Pastoraat bij Rouw en Verlies
– Pastorale Zorg rondom Echtscheiding
– Homiletische en liturgische vorming
– Presentatie voor voorgangers
– HBO-Jeugdwelzijnswerk differentiatie jeugd- en jongerenpastoraat
– HBO-Theologie 1ste graads
– Pastoraat en Psychiatrie
– Post-HBO Contextuele Hulpverlening

Wie ben ik?

Owner Image

Hallo en welkom bij Paadsiker !
Mijn naam is Ali Stork. Sinds 1991 ben ik als kerkelijk werker werkzaam bij verschillende protestants kerkelijke gemeenten. In 2013 ben ik als contextueel hulpverlener afgestudeerd aan de CHE te Ede.

Vanaf 1 januari 2014 heb ik een eigen praktijk voor contextuele en pastorale hulpverlening en zorg. Genaamd Paadsiker.

Praktijkinformatie